Medicina (Kaunas) 2007; 43 (2): 103-109

Turinys Visas straipsnis lietuvių kalba Full text article in English

Jaunimo alkoholinių gėrimų vartojimo rizikos veiksniai ir prevencijos programų kryptys

Gintarė Petronytė, Apolinaras Zaborskis, Aurelijus Veryga

Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutas

Raktažodžiai: jaunimas, alkoholinių gėrimų vartojimas, rizikos veiksniai, prevencijos programos.

Santrauka. Didėjantis alkoholinių gėrimų vartojimo dažnis tarp jaunų žmonių tampa vis aktualesne sveikatos ir socialine problema. Tikėtis, kad ši problema sumažės arba išsispręs savaime, nėra pagrindo. Esant tokiai situacijai, reikėtų remtis kitų šalių mokslinių tyrinėjimų išvadomis ir patirtimi. Straipsnyje analizuojami jaunimo alkoholinių gėrimų vartojimo rizikos veiksniai ir profilaktikos programos, kuriose svarbiausias vaidmuo tenka šeimai, mokyklai ir bendruomenei. Tokios programos Lietuvoje gali sulaukti visuomenės sveikatos specialistų, sveikatos politikų dėmesio ir gali būti ne tik deklaruojamos, bet ir realiai įgyvendinamos.

Adresas susirašinėti: G. Petronytė, KMU BMTI Socialinės pediatrijos laboratorija, Eivenių 4, 50009 Kaunas. El. paštas: gintare888@yahoo.com

Straipsnis gautas 2006 03 10, priimtas 2007 01 30